Uppfyllande av kvalitetsstandarder för basresursgaranti

Praktisk produktlinje inkluderar ett sortiment av lager och kardanaxlar för både import- och inhemska bilar. Reservdelar från Praktisk produktlinje har en basresurs men uppfyller ändå våra varumärkes kvalitetsstandarder, vilket gör det möjligt att få en pålitlig produkt till attraktivt pris. Endast de mest nödvändiga komponenterna ingår i förpackningen för att underlätta byte av reservdel.

I Praktisk produktlinjes katalog finns:

  • Lager
  • Kardanaxlar

20 000

km garanti

> 50 000

km basresurs

Praktisk B-RING
B-RING

se

Kontakta oss