Allmänna bestämmelser

Denna integritetspolicy har utformats i enlighet med kraven i den federala lagen nr 152-FZ "Om personuppgifter" från 27 juli 2006 (nedan kallad "lagen om personuppgifter"). Den reglerar hanteringen av personuppgifter och åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter som vidtas av B-RING LLC (nedan kallad "operatören").

Denna sekretesspolicy fastställer rutinerna för insamling, användning och skydd av information som tillhandahålls av användarna (nedan kallad "du") på vår webbplats. Vi anser att skyddet av sekretessen är en viktig faktor för att upprätthålla förtroende hos våra användare och strävar efter att hålla det på en hög nivå.

Insamling och användning av information

Vi samlar in information som du lämnar till oss vid registrering på webbplatsen eller vid beställning. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation. Vi samlar också in information om användningen av vår webbplats, inklusive information om besökta sidor och i vilken ordning de besöktes, samt information om den tid som spenderas på webbplatsen.

Användning av information

Vi använder den insamlade informationen om dig för att tillhandahålla en kvalitetsservice på vår webbplats, för att behandla beställningar och kommunicera med dig angående beställningar, samt för att förbättra vår webbplats och dess funktioner. Offentliggörande av information Vi lämnar inte ut din personliga information till tredje part, förutom i de fall som föreskrivs av lagstiftningen i Ryska federationen.

Skydd av information

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Det inkluderar användning av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilken information vi har om dig och även att ändra eller ta bort den. Om du har några frågor om användningen av din information, vänligen kontakta oss.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör några ändringar kommer vi att meddela dig på vår webbplats.

B-RING

se

Contact us